پرولین - ال پرولین

محصول شرکتهای:

هندی و  چینی

بصورت فله ای

حجم های کالا :طبق درخواست

خلوص پرولین-ال پرولین :99.99 %

جهت دریافت قیمت پرولین - ال پرولین هندی و چینی میتوانید با واحد فروش ال پرولین - پرولین از طریق روشهای ذکر شده تماس حاصل فرمایید.

 تماس با واحد فروش-پیامک-تلگرام