عرضه انواع پرولین خالص

پرولینهای خالص جهت تولید و تحقیقات

PROLINE

پرولین شرکت های سیگما و مرک

عرضه انواع ال پرولینهای شرکتهای سیگما و مرک در حجم های مختلف

PROLINE

ال پرولین محصول چین و هند

انواع ال پرولینهای هندی و چینی در حجم های مورد تقاضا (کلی و جزئی) قابل عرضه میباشد

PROLINE

معرفی پرولین

ال پرولین با فرمول شیمیایی «C5H9NO2» یک ترکیب منحصر به فرد در ساختمان پروتئین‌ها است. گرال پرولین به عنوان یکی از بیست اسید آمینه‌ی اصلی تشکیل دهندهٔ ساختمان پروتئین‌ها شناخته می‌شود، ولی واقعیت آن است که ال پرولین یک ایمونو اسید است (و نه آمینواسید). کدهای ژنتیکی ال پرولین عبارتند از: CCU، CCC، CCA، CCG.پرولین دو ایزومر فضایی S و R دارد که فرم S آن فراوانتر است.در واقع به جز پرولین، همه اسید های آمینه در مولکول خود یک گروه آمینی و کربوکسیلی دارند که به واسطه اتصال به کربن آلفا α- اسیدآمینه خوانده می شود.

پرولین و گیاهان

ال پرولین در گیاهان اغلب نقش تخفیف دهنده اثر تنش را عهده دار است. به عنوان مثال، توانایی ال پرولین در کاهش اثرات منفی تنش شوری بارها آزمایش و گزارش شده است. همچنین، گزارش شده است که پرولین در کشت بافت گیاهان بسیار سودمند است. فایده افزودن پرولین به محیط کشت گیاهان به نحوی است که، در قیاس با سایر اسید آمینه‌ها، موجب رشد سالمتر و مطلوبتر بافت در معرض تنش می شود. همچنین پرولین عسل یک آمینو اسید موجود در این محصول غذایی تشخیص داده شده است .

پرولینهای مرک و سیگما

انواع پرولین های شرکت های مرک و سیگما ( درجه خلوص بالا جهت کاربردهای تست ، تولید و تحقیقات) در حجمهای مختلف 10 گرم، 25 گرم ، 100 گرم،500 گرم ، 1 کیلوگرم ، 5 کیلوگرم و 10 کیلوگرم . این محصولات برای مصرف مستقیم انسانی نیستند.

پرولین-ال پرولینمرکز عرضه انواع پرولین بسیار خالص در حجمهای مختلف

پرولین شرکت مرک

پرولین های شرکت مرک در کدهای 107430 و 107434 و 816019 ( اس پرولین ) در حجم های 10 گرم، 25 گرم ، 100 گرم، 500 گرم ، 1 کیلوگرم و 10 کیلوگرم قابل عرضه میباشد.

پرولین شرکت سیگما آلدریچ

پرولین های شرکت سیگما آلدریچ در کدهای p0380 ، p5607 ، p8875 ،81709  در حجمهای 10 گرم، 25 گرم ، 100 گرم ، 1 کیلوگرم ، 5 کیلوگرم و 10 کیلوگرم قابل عرضه میباشد.

پرولین شرکت های هندی و چینی

انواع پرولین های محصول شرکت های هندی و چینی طبق درخواست مشتری در حجمهای خرد وانبوه قابل عرضه میباشد.

انواع پرولین های خالص

جهت امور تست ، تولید ، تحقیقات و آزمایش

زمان و روش های دریافت کالا

پرولین درخواستی در تهران در زمان حدود چهار ساعت پس از سفارش قابل تحویل است . جهت شهرستانها محصول پرولین درخواستی ظرف مدت زمان یک روزه در شهر مقصد قابل تحویل است.